Nghề kinh doanh

1- Khái niệm: Nghề kinh doanh:

+ Nghề chiến lược.

+ Hoạt động tổ chức thật tốt.

+ Lãnh đạo: Đạt mục tiêu thông qua người khác. (Nghề sai khiến)

+ Kiểm tra: Quản trị để con người làm đúng mục tiêu, đi đúng hướng và làm đúng các nguyên tắc. Tiếp tục đọc

Advertisements