Chiến lược cạnh tranh và Chiến lược Judo trong cạnh tranh

Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, thể thao đỉnh cao và chiến đấu có một đặc điểm tương đồng: Đó thật sự là các trận đấu- đấu trí và đấu lực. Chính vì vậy, các ý tưởng và chiến lược của thể thao và chiến tranh được nghiên cứu rộng rãi và được áp dụng vào trong kinh doanh và và có thể đem lại những kết quả to lớn. Các chiến thuật Marketing như: Tấn công sát sườn, tấn công du kích đều mượn ý tưởng của chiến tranh. Ngay chiến lược chiến tranh nhân dân, một chiến lược rất Việt Nam giúp nhân dân Việt Nam chiến thắng những đối thủ mạnh về nhiều mặt đã được một số nhà kinh doanh nghiên cứu áp dụng. Tương tự các chiến thuật chiến lược của môn thể thao đối kháng cũng có thể vận dụng có hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Tiếp tục đọc

Advertisements