15/08/2016:

1- Nếu bạn là một nhà trí thức xuất sắc thì đích đến của bạn là giải thích các điều bí ẩn, biến nó thành đơn giản, tưởng tượng để xem ứng dụng vào thực tiễn như thế nào?

  • Khoa học tự nhiên: Giúp con người giảm sức lao động, phát triển tiện ích, làm việc đơn giản, hiệu quả.
  • Khoa học xã hội: Giúp xây dựng văn hóa con người, hiểu và điều chỉnh văn hóa, hướng tới chân, thiện, mỹ, triết lý sống.

2- Cần nhạy cảm với cơ hội kiếm tiền, cần có tiền để sống, để tồn tại và để tạo dựng sự nghiệp, theo đuổi đam mê và lý tưởng.

Tiền là công cụ, hãy bắt nó làm việc cho mình.

3- Cách thức để có một hệ thống làm giàu:

Đơn giản hóa.

Tối ưu hóa.

Hệ thống hóa.

Tự động hóa.

Nhân bản hóa.

 

 

 

Advertisements